Shrubs 1-3'

Baccharis X  'Starn'
Asclepias linaria
Lantana hybrid 'New Gold'
Lantana 'Trailing Yellow'
Ambrosia deltoidea
Salvia X 'Trident'
Salvia mohavensis
Ericameria laricifolia 'Aguirre'
Ericameria laricifolia
Yucca rupicola
Senna lindheimeriana
Glandularia peruviana (assorted Verbena)
Verbena stricta
Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf'
Ambrosia dumosa
Penstemon spectabilis 'White'
Lantana montevidensis 'White'
Ceratoides lanata
Eriogonum wrightii
Opuntia microdasys
page 5 of 5
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z